Základné pravidlá jej predchádzania : Pravidelné vetranie priestorov bytu, otváranie okien je...