Oznamujeme, že preplatky z vyúčtovania za rok 2021 budú užívateľom bytov vyplácané v kancelárii spoločnosti BYTHERM nasledovne:

Od 07.06.2022, bloky: K/593, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,  303, 450, A/503, B/504, C/505, D/506, SL

Od 08.06.2022, bloky: 820, 822, 828, 855, 856, 857, 921, 922, 1303, 1304

Od 14.06.2022, bloky: E/574, F/592, H/577, 720, 730

Od 15.06.2022, bloky: I/594, J/612

Od 21.06.2022, bloky: P/580, N/620, R/626, 507

Od 22.06.2022, bloky: V/694, W/711