Cenník

Bytherm s.r.o.

Cenník poplatkov

Vystavenie dokladov  pri  zmene vlastníka  (nový vlastník) 12,00 €
Vystavenie dokladov  pri  zmene nájomníka  (na žiadosť nájomníka)  6,00 €
Vystavenie potvrdenia, že vlastník bytu nemá nedoplatky  6,00 €
Vystavenie potvrdenia o veku stavby (bytového domu)   3,00 €
Pôdorys bytu     4,00 €
Upomínacie trovy    4,50 €
Za zmenu v evidenčnom liste bytu  na vlastnú žiadosť   3,00 €
Za kopírovanie dokladov 0,20 € / strana
Za znovupripojenie k SV alebo TÚV 15,00 €
Za vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka, nájomníka 5,00 €
Za zápis a výmaz výkonu záložného práva v katastri nehnuteľnosti 15,00 €
Za vybavenie úveru v komerčnej banke –pre bytový dom 400,00 €
Za vybavenie úveru zo ŠFRB- pre bytový dom 500,00 €

Hodinové sadzby

za prevedené práce pracovníkmi údržby Bytherm s.r.o. platné od 1.4.2022

12,- € za hodinu práce údržbára bez DPH  (14,40 € za hodinu s DPH)

  • pre vlastníkov a nájomníkov bytov –  za  práce   prevádzané v bytoch   a spoločných   priestoroch    hradené    vlastníkmi  a nájomníkmi alebo z fondu prevádzkya údržby bytových domov, ktoré sú v správe spoločnosti BYTHERM, s.r.o.
  • pre iných – práce prevádzané v iných organizáciách , rodinných domoch alebo v bytoch a bytových domoch, ktoré nie sú v správe spoločnosti BYTHERM, s.r.o.   

minimálna fakturácia za práce údržby je 0,50 hodiny, 6,00 € bez DPH.

Práca pretláčacím strojom pri čistení odpadového potrubia

30,00 € za 0,50 hodiny bez DPH (36,00 € za 0,50 hodiny s DPH)

Motorová tlaková vodná čistička pre potrubia RIDGID KJ-3100

Prenosná tlaková vodná čistička RIDGID ®, model KJ-3100 poskytuje skutočný pracovný tlak 3000 psi (205 barov) pre použitie vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách. Táto čistička pretlačí potrubím vysoko pružnú a ľahkú hadicu, ktorá prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky. Pri spätnom ťahaní hadice tlakovo vyčistí potrubie, vypláchne nečistoty a vráti odpadovému potrubiu jeho plnú voľnú prietokovú kapacitu – úplne bez použitia škodlivých chemikálií.

Zverte správu Vášho bytového domu do rúk profesionálov. V prípade záujmu o zabezpečovanie služby volajte na č. 047/4223535