Cenník

Bytherm s.r.o.

Cenník poplatkov

platný od 1.2.2024

Poplatok za rozúčtovanie vyúčtovania na žiadosť vlastníka, nájomníka 15,00 €
Vystavenie dokladov  pri  zmene nájomníka  (na žiadosť nájomníka)  7,00 €
Vystavenie potvrdenia, že vlastník bytu nemá nedoplatky  7,00 €
Vystavenie potvrdenia, na žiadosť vlastníka, nájomníka     7,00 €
Vystavenie potvrdenia o veku stavby (bytového domu)   5,00 €
Kópia pôdorysu bytu     5,00 €
Kópia energetického certifikátu BD   5,00 €
Upomínacie trovy    5,00 €
Za zmenu v evidenčnom liste bytu  na vlastnú žiadosť   5,00 €
Za kopírovanie dokladov 0,50 € / strana
Za znovupripojenie k SV alebo TÚV 17,50 €
Za vybavenie úveru v komerčnej banke –pre bytový dom 600,00 €
Za vybavenie úveru zo ŠFRB- pre bytový dom 800,00 €
Manipulačný poplatok za hotovostnú platbu  v pokladni s.r.o. BYTHERM                                  1,00 €

Hodinové sadzby

za prevedené práce pracovníkmi údržby Bytherm s.r.o. platné od 1.2.2024

Byty v správe BYTHERM, s.r.o.

za práce prevádzané v bytoch a spoločných priestoroch hradené vlastníkmi  a nájomníkmi alebo z fondu prevádzky a údržby bytových domov, ktoré sú v správe spoločnosti BYTHERM, s.r.o.:

15,- € za hodinu práce údržbára bez DPH  (18 € za hodinu s DPH)

+ 50% príplatok za práce vykonané mimo pracovných hodín údržby

minimálna fakturácia za práce údržby je 0,50 hodiny

Pre iných

práce prevádzané v iných organizáciách, rodinných domoch alebo v bytoch a bytových domoch, ktoré nie sú v správe spoločnosti BYTHERM, s.r.o. :  

18,5  € za hodinu práce údržbára bez DPH  (21,60  € za hodinu s DPH)

+ 50% príplatok za práce vykonané mimo pracovných hodín údržby

minimálna fakturácia za práce údržby je 0,50 hodiny

Práca pretláčacím strojom pri čistení odpadového potrubia

30,00 € za 0,50 hodiny bez DPH (36,00 € za 0,50 hodiny s DPH)

Motorová tlaková vodná čistička pre potrubia RIDGID KJ-3100

Prenosná tlaková vodná čistička RIDGID ®, model KJ-3100 poskytuje skutočný pracovný tlak 3000 psi (205 barov) pre použitie vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách. Táto čistička pretlačí potrubím vysoko pružnú a ľahkú hadicu, ktorá prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky. Pri spätnom ťahaní hadice tlakovo vyčistí potrubie, vypláchne nečistoty a vráti odpadovému potrubiu jeho plnú voľnú prietokovú kapacitu – úplne bez použitia škodlivých chemikálií.

Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou

SeeSnake microDrain + CA-350 (Ø 32 – 75/100 mm)

Cena dohodou

Zverte správu Vášho bytového domu do rúk profesionálov. V prípade záujmu o zabezpečovanie služby volajte na č. 047/4223535