O spoločnosti

Bytherm s.r.o.

BYTHERM, s.r.o. vznikla v roku 1994 transformáciou Mestského bytového podniku Poltár.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa  a údržba bytového a nebytového fondu , v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov. 

Výkon správy

Spoločnosť BYTHERM, s.ro. MsBP zabezpečuje  profesionálnu správu bytových domov so skúsenosťami viac ako 27 rokov. Sme zapísaní v zozname správcov bytových domov na Ministerstve dopravy a výstavby SR.  Naša spoločnosť ponúka služby pri výkone správy bytových domov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov v znení neskorších predpisov. 

Spravujeme bytové domy s viac ako 1300 bytmi v meste Poltár, obci Utekáč a Kokava Nad Rimavicou. Byty vo vlastníctve fyzických resp. právnických osôb sú spravované na základe zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.