Správa bytových domov

Bytherm s.r.o.

TECHNICKÝ ÚSEK

 • Revízie, kontrola a opravy plynových a elektrických zariadení, bleskozvodov a výťahov
 • Odstraňovanie porúch vzniknutých pri prevádzke bytového domu
 • Výmena vodomerov a montáž rádiových modulov
 • Zmluvné zabezpečenie dodávky energií
 • Spracovanie odpočtov meračov tepla, studenej a teplej vody
 • Súčinnosť pri modernizácii a komplexnej obnove bytových domov

EKONOMICKÝ ÚSEK:

 • Účtovná evidencia za každý bytový dom
 • Úhrada v hotovosti alebo na bankový účet
 • Ročné vyúčtovanie
 • Vymáhanie pohľadávok, exekúcie, dražby a zastupovanie vlastníkov pred súdmi
 • Zabezpečenie výhodných podmienok pri rokovaniach s bankami a poisťovňami
 • Vybavovanie poistných udalostí
 • Vypracovanie plánu údržby pre bytové domy

Zverte správu Vášho bytového domu do rúk profesionálov. V prípade záujmu o zabezpečovanie služby volajte na č. 047/4223535