Havarijná služba

Bytherm s.r.o.

Za účelom rýchleho odstránenia závažných porúch je zriadená Havarijná služba BYTHERM, s.r.o. MsBP, ktorú je možné využívať nasledovne:

v pracovných dňoch v čase od 15:00 do 19:00 hodiny

v dňoch pracovného pokoja a cez sviatok od 7:00 do 19:00 hodiny

Havarijná služba

Bytherm s.r.o.

0905 724 017

Ďalšie dôležité kontakty:

Servis výťahov

Poruchová linka SPP

Slovenský plynárenský priemysel

0850 111 727

Poruchová linka SSE

Stredoslovenská energetika

0800 159 000

Poruchová linka STVS

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

0850 111 234

Káblová televízia

ANTIK Telekom

055 30 12345