Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomníkom bytov v správe BYTHERM, s.r.o. MsBP, že za účelom rýchleho odstránenia závažných porúch je zriadená

HAVARIJNÁ SLUŽBA

nasledovne :

v pracovných dňoch v čase od 15:00 do 19:00 hod.

v dňoch prac. voľna a cez sviatok od 7:00 do 19:00 hod

Havarijná služba odstraňuje len závažné poruchy na vykurovacích systémoch, vodovodnej a kanalizačnej inštalácii. Predmetom tejto služby nie je odstraňovanie bežných a pretrvávajúcich porúch. V prípade závažnej poruchy, alebo prevádzkovej havárie volajte na číslo telefónu 0905 724017

Dodávku TV signálu zabezpečuje spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o.

Poruchy hláste na číslo telefónu

055 3012345