OZNAM – Spolupráca ANTIK Telekom

OZNAM – Spolupráca ANTIK Telekom

Vážený zákazník, v mene spoločnosti BYTHERM, s.r.o. a spoločnosti ANTIK Telekom by sme Vám chceli oznámiť začiatok bližšej spolupráce našich dvoch spoločností na poli retransmisie televíznych služieb. Bližšia spolupráca znamená akvizovanie všetkých aktív káblovej...
OZNAM – Spolupráca ANTIK Telekom

OZNAM: Havarijná služba

Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomníkom bytov v správe BYTHERM, s.r.o. MsBP, že za účelom rýchleho odstránenia závažných porúch je zriadená HAVARIJNÁ SLUŽBA nasledovne : v pracovných dňoch v čase od 15:00 do 19:00 hod. v dňoch prac. voľna a cez sviatok od 7:00 do...