Vážený zákazník,

v mene spoločnosti BYTHERM, s.r.o. a spoločnosti ANTIK Telekom by sme Vám chceli oznámiť začiatok bližšej spolupráce našich dvoch spoločností na poli retransmisie televíznych služieb. Bližšia spolupráca znamená akvizovanie všetkých aktív káblovej televízie a zároveň všetkých zákazníkov káblovej spoločnosti Bytherm.

Spoločnosť Bytherm ako držiteľ Registrácie retransmisie č. TKR/113 požiadal o zrušenie tejto registrácie Radu pre vysielanie a retransmisiu ku dňu 28.2.2022.

Od 1.3.2022 Vám bude zabezpečovať službu káblovej televízie spoločnosť ANTIK Telekom s.r.o.

Preto vás chceme poprosiť o návštevu zákazníckeho centra ANTIK Telekom s.r.o. v našom meste na ul. Školská 753/18 v Poltári za účelom uzavretia zmluvy na ďalšie obdobie.

Otváracia doba zákazníckeho centra: štvrtok 08:00-16:30, tel. kontakt 055/30 12345, p. Anna Sedláková.

Veríme, že táto spolupráca prinesie skvalitnenie služieb pre všetkých zákazníkov káblovej televízie v Poltári.

Zároveň, by sme Vás chceli poprosiť o oznámenie o uzavretí zmluvy so spoločnosťou ANTIK Telekom na tel. číslo BYTHERM, s.r.o. 047/4223535 alebo 0905 751 681, aby sme sa dohodli na presune úhrad vopred na spoločnosť ANTIK, alebo vráteniu preplatkov.

 

Antik
ANTIK